Výstavka historie výpočetní techniky na FI

Cíl: Udělat vhodnou formou malou výstavku výpočetní techniky ve vstupním prostoru FI s občasnou změnou a prvkem interaktivity. Cílová skupina jsou jednorázoví návštěvníci fakulty i naši studenti.

Základní koncepce:

  • Výstavka se sestává ze dvou částí: statická a interaktivní
  • Statická část bude obměňována cca 1x za semestr
  • Interaktivní část obměňována dle potřeby. Cílem je přilákat zájemce blíž a vytvořit “život” kolem výstavky
  • Výstavka nebude vyžadovat trvalou přítomnost organizátora

Umístění😘* * Volná stěna knihovny ve vstupním prostoru u křesílek * Budou přidány prosklené prostory a přivedena elektrika Témata pro “statickou” část výstavky: * Rozložený funkční počítač (základní deska, separátně disk, zdroj, DVD, fdisk, čtečka paměťových karet, malý display) * Vývojová historie operační paměti * Vývojová historie CPU * Vývojová historie úložních přenosných médií * Vývojová historie programovacích jazyků a jejich vztahy * Vývojová historie grafických karet * FIXME Témata pro “interaktivní” část výstavky: * Raspi s emulátorem historických her (+ herní ovladače), DOSBox, umístěnou hru lze každý týden obměňovat * Dotykový display s vhodnou hrou nebo aplikací * Geneticky inspirované umění (procházející lidé vybírají “pěkný” obrázek ze sestavy generovaných s využitím genetických algoritmů) * Řešení logické hádanky propojováním hardwarových konektorů s vizualizací VHDL obvodu (https://crocs.fi.muni.cz/public/openlab/spring2015/fpga) * Dotykové rozhraní ke quantovému počítači (IBM 5Q https://quantumexperience.ng.bluemix.net) * FIXME Zapojené osoby: * pí. Bartošková + p. Hudec (iniciální rozjezd myšlenky a formální zaštítění, fyzické úpravy prostor…) * p. Brandejs (kritické konzultace) * P. Švenda * L. Němec * FIXME Různé😘*