Výstavka historie výpočetní techniky na FI

Cíl: Udělat vhodnou formou malou výstavku výpočetní techniky ve vstupním prostoru FI s občasnou změnou a prvkem interaktivity. Cílová skupina jsou jednorázoví návštěvníci fakulty i naši studenti.

Základní koncepce:

 • Výstavka se sestává ze dvou částí: statická a interaktivní
 • Statická část bude obměňována cca 1x za semestr
 • Interaktivní část obměňována dle potřeby. Cílem je přilákat zájemce blíž a vytvořit “život” kolem výstavky
 • Výstavka nebude vyžadovat trvalou přítomnost organizátora

Umístění:

 • Volná stěna knihovny ve vstupním prostoru u křesílek
 • Budou přidány prosklené prostory a přivedena elektrika

Témata pro “statickou” část výstavky:

 • Rozložený funkční počítač (základní deska, separátně disk, zdroj, DVD, fdisk, čtečka paměťových karet, malý display)
 • Vývojová historie operační paměti
 • Vývojová historie CPU
 • Vývojová historie úložních přenosných médií
 • Vývojová historie programovacích jazyků a jejich vztahy
 • Vývojová historie grafických karet
 • FIXME

Témata pro “interaktivní” část výstavky:

 • Raspi s emulátorem historických her (+ herní ovladače), DOSBox, umístěnou hru lze každý týden obměňovat
 • Dotykový display s vhodnou hrou nebo aplikací
 • Geneticky inspirované umění (procházející lidé vybírají “pěkný” obrázek ze sestavy generovaných s využitím genetických algoritmů)
 • Řešení logické hádanky propojováním hardwarových konektorů s vizualizací VHDL obvodu (https://crocs.fi.muni.cz/public/openlab/spring2015/fpga)
 • Dotykové rozhraní ke quantovému počítači (IBM 5Q https://quantumexperience.ng.bluemix.net)
 • FIXME

Zapojené osoby:

 • pí. Bartošková + p. Hudec (iniciální rozjezd myšlenky a formální zaštítění, fyzické úpravy prostor…)
 • p. Brandejs (kritické konzultace)
 • P. Švenda
 • L. Němec
 • FIXME

Různé: