Movement detection

  • Participants: Marcel Gazdik, PetrS

Plan:

  • Develop hardware platform for ePIR↔TelosB connection (>30pcs)
  • Test on local testbed (all nodes with ePIR)
  • Gather detection data, analyze movements
  • Possibility for movements prediction…
  • test with components developed in WSN project

Elektrotechnické schéma redukce:

DPS, pohled ze strany součástek:

Osazení DPS ze strany mědi:

Osazení DPS se ztrany součástek: