Mifare security

ACR122U

Žiadne špeciálne inštrukcie: systém automaticky čítačku rozpozná a nainštaluje pre ňu driver. V prípade akýchkoľvek problémov je možné využiť drivery poskytované výrobcom.http://www.acs.com.hk/index.php?pid=drivers&id=ACR122U Výrobca tiež poskytuje skriptovací softwarehttp://www.acs.com.hk/index.php?pid=tools, ktorý je plne funkčný. (testované pod Windows Vista a Windows 7)

Testované na Ubuntu 10.10

 1. sudo apt-get install automake subversion flex checkinstall libusb-dev libpcsclite-dev
 2. (v prípade akýchkoľvek problémov s (1) skúste “sudo apt-get update”)
 3. tar -jxvf acsccid_XXX.tar.bz2 (kde XXX je aktuálna verzia)
 4. cd ./acsccid_XXX/
 5. ./configure
 6. make
 7. checkinstall -D -y –install
 8. cd ..
 9. apt-get install -y debhelper libtool && wget http://libnfc.googlecode.com/files/libnfc-1.4.2.tar.gz
 10. tar xfvz libnfc-1.4.2.tar.gz &&cd libnfc-1.4.2
 11. dpkg-buildpackage -rfakeroot
 12. dpkg -i ../libnfc*.deb
 13. (mne osobne posledný krok robil problémy kvôli nesplneným dependencies na libccid a pcscd. V prípade podobných problémov by malo pomôcť “apt-get -f install” a potom znovu “dpkg -i ../libnfc*.deb”)
 14. Vyskúšajte “nfc-list” : v tomto bode by malo všetko fungovať bez problémov. Na čítačke musí byť položená karta aby tento príkaz vrátil zmysluplný výsledok.

OpenPCD

Operačné systémy Windows nerozpoznávajú čítačku automaticky. Je teda potrebný driver http://sdk.at.bitmanufaktur.net/librfid_win32v7.zip, každopádne OS nedokážu ho nedokážu nainštalovať kvôli problémom s jeho podpisom. Pod Win Vista je to možné prekonať s utilitou http://www.ngohq.com/home.php?page=Files&go=cat&dwn_cat_id=34 (povolením “Test mode”). Pod Win 7 treba postupovať nasledovne: pred nabootovaním systému je potrebné stlačiť F8 a z ponuky vybrať “Disable Driver Signature Enforcement”. Potom už je možné využívať čítačku pod Win plnohodnotne.

OpenBeacon

Návod sa nachádza na http://www.openbeacon.org/OpenBeacon_USB. Je potrebné mať práva roota.

Oba sa nachádzajú predinštalované na LiveCD (http://www.openpcd.org/Live). V týchto častiach je teda len v krátkosti vysvetlené ich použitie. Návod pre vlastnú inštaláciu mfoc sa inak nachádza na http://www.backtrack-linux.org/wiki/index.php/RFID_Cooking_with_Mifare_Classic a návod pre inštaláciu mfcuk môže byť nájdený na http://www.hack4fun.eu/2012/02/mfcuk-mifare-classic-universal-toolkit/.

mfoc

 1. pcscd -f (tento proces je potrebné nechať bežať vo vlastnom terminálovom okne pri použití viacerých nástrojov pracujúcich s bezkontaktnými čipovými kartami pod systémami Linux)
 2. v novom terminálovom okne: mfoc -O [názov súboru kam bude zapísaný output] (flag -O je povinný)

mfcuk

 1. pcscd -f
 2. mfcuk -C (tento flag je povinný pre pripojenie k čítačke s kartou)

Tento nástroj má väčšiu variabilitu, nastaviteľné flagy sú hneď zobrazené a je pri nich aj popis ich použitia.